Home

Nieuws

Curator moet verdachte zaken melden

Een curator die in faillissementen verdachte zaken tegenkomt, moet die straks melden bij de rechter-commissaris. Die beslist dan of aangifte van fraude moet worden gedaan.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten maandag voor advies naar allerlei instanties heeft gestuurd. Een faillissementscurator is vaak de eerste die mogelijke onregelmatigheden ontdekt, zoals gaten in de administratie of het ontbreken van goederen uit de boedel. De plicht om daarover aan de bel te trekken, moet de positie van de curator versterken en de aanpak van fraude verbeteren.

De eigenaar, bestuurders en commissarissen moeten de curator dan wel voorzien van de nodige informatie, bijvoorbeeld over banktegoeden in binnen- en buitenland en onroerend goed. Ook de administratie moet leesbaar zijn. Ook buitenstaanders die de administratie van het failliete bedrijf onder zich hebben, moeten die op verzoek van de curator ter beschikking stellen.

De regels gaan gelden voor iedereen die in de laatste drie jaar voor het faillissement als bestuurder bij de onderneming betrokken was. Wie weigert informatie te verstrekken of verder mee te werken, kan een bestuursverbod krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.