Home

Nieuws

Lage groenteprijs drukt inkomen teler

Lagere groenteprijzen in de Europese Unie droegen bij aan de daling van het arbeidsinkomen in de agrarische sector.

De prijs voor verse groente daalde 6,5 procent in de EU. Daar stond een gestegen productie (1,9 procent) tegenover en lagere kosten voor kunstmest en energie.

De groentetelers lijken lang niet het hardst getroffen door de marktturbulentie in de EU dit jaar. De grootste prijsdalingen deden zich voor bij aardappelen, (min 24,5 procent), oliezaden (min 14,7 procent), granen (min 13,9 procent) en suikerbieten (min 11,6 procent). Dat blijkt uit voorlopige cijfers van statistiekbureau Eurostat.

Het agrarisch arbeidsinkomen (gemiddeld voor dierlijk en plantaardig) in de lidstaten van de Europese Unie valt in 2014 gemiddeld 1,7 procent lager uit dan in 2013. De grootste daling is in Finland met bijna 23 procent, de grootste stijging noteert Slovenië met ruim 13 procent. In Nederland daalt het arbeidsinkomen met 4,3 procent.

Het agrarisch arbeidsinkomen heeft betrekking op het inkomen uit agrarische activiteiten gedeeld door het totaal aantal werkzame personen in de land- en tuinbouw op basis van full-time arbeidskrachten in het kalenderjaar 2014. Het betreft ondernemers en werknemers en is dus niet een op een vergelijkbaar met het begrip arbeidsinkomens per onbetaalde arbeidskracht zoals het LEI Wageningen UR die publiceert. Deze week publiceert het landbouweconomisch instituut de inkomensramingen voor de Nederlandse land- en tuinbouw in 2014.

Of registreer je om te kunnen reageren.