Home

Nieuws

LEI: Geen rampjaar voor glas, wel voor fruit en vollegrond

Volgens de vandaag door het LEI gepresenteerde inkomenscijfers is 2014 voor de glasgroentebedrijven niet uitgedraaid op het rampjaar dat in augustus en september dreigde. Op fruit- en vollegrondsgroente werd wel veel minder verdiend dan in 2013.

Met een gemiddeld inkomen uit bedrijf van 64 duizend euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid is het jaar voor de glasgroentesector uiteindelijk toch nog ongeveer gelijk uitgekomen als 2013. Met name in de tomatenteelt maakte het einde van het seizoen nog het nodige goed. Voor komkommer- en paprikabedrijven gold dat niet of veel minder. Lagere energiekosten zorgden voor een daling van de totale gemiddelde kosten met 3 procent.

Het gemiddeld inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid is voor het vollegrondsgroentebedrijf geraamd op 15 tot 20 duizend euro. Dat is lager dan vorig jaar en nog wat lager dan 2012 én lager dan het langjarig gemiddelde sinds 2000. De rentabiliteit komt uit op 90 euro opbrengsten per 100 euro toegerekende kosten. Dat betekent dat betaalde koste en afschrijvingen zijn vergoed, maar er geen marktconforme vergoeding voor eigen arbeid en vermogen overblijft.

Datzelfde is aan de orde op fruitbedrijven, waar de rentabiliteit onder de 90 procent uitkomt en er per onbetaalde arbeidsjaareenheid niet meer dan zo'n 10 duizend euro overblijft. De grotere Europese productie en het wegvallen van de Russische markt zorgde voor een grote prijsdaling. De gemiddelde kosten zijn onder meer door de hogere arbeidskosten 2 procent hoger dan vorig jaar en de opbrengsten 15 procent lager.

Of registreer je om te kunnen reageren.