Home

Nieuws

Gebruik bier, melk en zwavel alsnog onder druk

Toelatinghouders en gebruikers van de zogenaamde RUB-middelen krijgen langer de tijd om de betreffende middelen toegelaten te krijgen als basisstof, als laag-risico hulpstof of als regulier gewasbeschermingsmiddel. De uitzondering voor professioneel gebruik van huis-tuin-en-keukenmiddelen als bier en melk dreigde te verlopen.

Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Met de brief geeft Dijksma de kamer een stand van zaken in het dossier groene middelen en basisstoffen. Groene middelen zijn laag-risico middelen van natuurlijke oorsprong en natuur-identieke middelen, zoals plantenextracten en micro-organismen. Onder basisstoffen vallen bijvoorbeeld bier en melk, die vrij verkrijgbaar zijn als levensmiddel, maar ook een gewasbeschermende werking kunnen hebben. Deze stoffen dreigden net als de groene middelen aan het strenge toelatingsregime van chemische middelen onderworpen te gaan worden. Maar daar is zowel in de Europese als in de nationale regels een ontsnappingsroute voor gekomen.

Langs die route zijn recent drie stoffen als basisstof goedgekeurd door de Europese Commissie, te weten chitosan hydrochloride, equisetum arvense L. en sucrose. Nog eens zes stoffen, waaronder de stof calciumhydroxide, zijn nog in afwachting van mogelijke goedkeuring op initiatief van de biologische teeltsector in Nederland en Duitsland. Basisstoffen behoeven geen nationale toelating als gewasbeschermingsmiddel.

Groene middelen hebben wel een nationale toelating nodig. In een Green Deal tussen telers, fabrikanten, handel en overheid is een pilot opgezet. Voor twaalf middelen (vijf fungiciden, vier insecticiden, één nematicide, acaricide en herbicide) zijn acht afzonderlijke aanvraagprocedures gestart.

De RUB-middelen zijn de 25 stoffen die sinds een paar jaar staan opgesomd in de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. De drie bovengenoemde middelen die inmiddels door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, staan ook op die lijst. Maar ook stoffen als kruidnagelolie, koolzaadolie, knoflookextract en zwavel. De RUB loopt nu eigenlijk af, maar Dijksma geeft de toelatingshouders en de sector langer de tijd om alle middelen op een van de lijsten te krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.