Home

Nieuws

Duitsland wil stap verder in residubeleid AGF

Consumenten lopen nu een te hoog risico op het binnenkrijgen van gevaarlijke combinatie van werkzame stoffen via residuen van gewasbeschermingsmiddelen in groente en fruit en andere voeding.

Dat zeggen milieu-organisaties al jaren, maar Duitse overheidsdiensten doen nu voorstellen voor strengere toetsing en onderzoek naar mogelijk gevaarlijke combinaties van stoffen. In het huidige combinatie-onderzoek zitten teveel blinde vlekken. Dat blijkt uit een wetenschappelijke publicatie van concept-voorstellen voor geharmoniseerd Europees gewasbeschermingsmiddelenbeleid.

Bij de toelating van middelen is nu ook al aandacht voor mogelijk combinatie-effecten, maar de Duitse overheidsdiensten vinden dat niet ver genoeg gaan. Zo moet meer inzicht komen in toevallige combinaties en stapeling van middelen in het voedingspatroon van mensen. Zij pleiten voor een model om werkzame stoffen  via een gevaar-index in te delen. Vervolgens kunnen gevaarlijke combinatie-effecten opgespoord worden en op dieren getest. Het is ondoenlijk alle mogelijke combinaties van werkzame stoffen op dieren te testen. Ook pleiten de overheidsdiensten voor het betrekken van alle specialisten bij het risico-onderzoek. Gewasmiddelenexperts en chemici zouden ook betrokken moeten zijn de beleidsvorming.

Of registreer je om te kunnen reageren.