Home

Nieuws 2 reacties

'Impuls schaalvergroting tuinbouw door Polen'

De schaalvergroting in de Nederlandse (glas)tuinbouw heeft een impuls gekregen door het afschaffen van de tewerkstellingsvergunning in 2007.

Toen verdween de krapte voor arbeid in de tuinbouw en konden bedrijven hun businessmodel aanpassen. Dat schrijft het bureau SEO Economisch Onderzoek in een rapport over de toestroom van buitenlands personeel in de tuinbouw. Uit dat rapport blijkt dat de toestroom in sectoren als tuinbouw tot verdringing leidt van Nederlandse werknemers.

De openstelling van de Nederlandse arbeidsmarkt voor Oost-Europese werknemers schiep mogelijkheden voor bedrijven om hun businessplan anders te organiseren. Een geïnterviewde kweker zag door het aanbod van flexkrachten uit Polen de kans om zich te specialiseren in zijn meest winstgevende product en zo snel te groeien. Voorheen werkte de kweker met verschillende seizoensgebonden producten om het vaste personeel het hele jaar aan het werk te houden.

De onderzoekers keken ook naar het project Westland heeft werk, waarbij bijstandsgerechtigden ervaring opdeden in de glastuinbouw. Alle deelnemers zijn volgens de projectleider inmiddels uit hun uitkeringssituatie, maar vrijwel allemaal buiten de glastuinbouw.

Laatste reacties

  • Joost Stallen

    Uit dat rapport blijkt dat de toestroom in sectoren als tuinbouw tot verdringing leidt van Nederlandse werknemers…..

    Hebben de opstellers van dit onderzoek soms onder een steen gelegen?

  • P Verschuren

    Er is per definitie geen sprake van verdringing omdat we 1 Europese arbeidsmarkt hebben. Het is een kwestie van de juiste man/vrouw op de juiste plaats en nationaliteit is een achterhaald begrip.

    Ik denk een hele grote steen Joost.

Of registreer je om te kunnen reageren.