Home

Nieuws

Rabobank krijgt ultimatum swapclaims

De Rabobank heeft van de Stichting Renteswapschadeclaim een ultimatum gekregen om derivatencontracten van zo'n 450 mkb-ondernemers, waaronder 80 tuinders, met terugwerkende kracht te ontbinden.

Volgens de claimorganisatie heeft de bank de ondernemers ruim 200 miljoen euro te veel aan rente laten betalen. Onder de groep ondernemers zijn ruim 30 melkveehouders en meer dan 80 tuinders, aldus Pieter Lijesen, advocaat en voorzitter van de stichting. Opvallend is volgens hem dat de oude vestiging van Rabobank in De Lier veel van deze contracten verkocht aan tuinders in dat gebied.  "In totaal gaat het nu om meer dan een miljard aan kapitaal waarover de renteswaps gecontracteerd zijn," stelt Lijesen. "Hierover zou de rente constant zijn, maar nu komen er steeds opslagen bij." Onder de betrokkenen zijn een aantal grote melkveehouders, die naast investeringen in hun stallen bijvoorbeeld ook mestvergisters hebben neergezet.

Rabobank verkocht hen tussen 2006 en 2010 een zogenoemde renteswap, een financieel product om de variabele rente op leningen 'vast te zetten'. Later verhoogde de bank verschillende malen de opslagen. Hierdoor liepen de ondernemers tegen veel hogere rentelasten aan dan hen vooraf was verteld, zegt Lijesen. Hij doet een dagvaarding de deur uit als Rabobank voor 15 december geen gehoor geeft aan de oproep.

Rabobank stelt in een reactie binnenkort het gesprek met de stichting te zullen aangaan, om standpunten uit te wisselen. De bank geeft echter de voorkeur aan een individuele aanpak van de klachten. Bij bedrijfsfinancieringen gaat het altijd om maatwerk, aldus een woordvoerster. De bank verkocht naar eigen zeggen in totaal aan zo'n 8000 zakelijke klanten een renteswap. Volgens de zegsvrouw heeft Rabobank daarover nu 150 klachten in behandeling, waarvan er 15 onder de rechter zijn. Recent is voor 40 gevallen al een oplossing gevonden.

ANP/Kirsten Graumans

Of registreer je om te kunnen reageren.