Home

Nieuws laatste update:29 okt 2014

Kabinet voelt niets voor toezicht inkoopmacht

Den Haag - Het kabinet is niet van plan om naar Brits voorbeeld een toezichthouder voor de voedselketen in te stellen.

Dat zeggen minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) in antwoord op de initiatiefnota Een Eerlijke Boterham van CDA-Kamerlid Jaco Geurts.

Het kabinet ziet meer brood in zelfregulering door de voedselketen zelf. Op dit moment loopt een proef om te kijken of zelfregulering werkt in de agrofoodsector en in de mode-sector.

Het is aan leveranciers en afnemers zelf om  ervoor te zorgen dat onderlinge afspraken worden nagekomen, daar heeft de overheid in principe geen rol in, zeggen de bewindslieden.

Klachten

In de pilot voor een eerlijke handelspraktijk kunnen ondernemers klagen over onredelijke voorwaarden of eenzijdige wijziging van contractvoorwaarden in reeds afgesloten contracten. Het aantal ondernemers dat zich meldt met klachten is tot nu toe laag. Het ministerie wil meer bekendheid geven aan de gedragscode en de klachtmogelijkheid. Daartoe wordt in november  een gerichte oproep gedaan aan leden van betrokken organisaties (LTO Nederland, de levensmiddelenindustrie en de supermarkten) om bekendheid te geven aan het project.

De suggestie van Geurts om een uitzonderingsbepaling op het mededingingsrecht in het Nederlandse recht op te nemen is volgens het kabinet niet nodig. In de landbouwsector is al intensieve samenwerking toegestaan zowel op het niveau van producenten, als in de keten tussen producenten en verwerkers. Producentenorganisaties kunnen zich richten op kwaliteit en kwantiteit van de productie, op stabilisering van de prijzen en markttransparantie.

Het kabinet meldt dat nog voor het eind van het jaar het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt zal worden gepubliceerd over de prijsvorming in de voedselketen.

Of registreer je om te kunnen reageren.