Home

Nieuws

Stichting wil miljoenen op Rabobank verhalen

De stichting Justitia Distributiva wil miljoenen verhalen op Rabobank, omdat diens fraude met Libor en Euribor-rentetarieven leidt tot druk op kredietverlening aan MKB-bedrijven en de risico's die houders van Rabo-certificaten lopen heeft verhoogd.

Directe schade door te hoge of lage rentes zelf zou moeilijk hard te maken zijn. Advocaat Gerard Spong bereidt namens de stichting een klachtenprocedure voor en zoekt naar mede-eisers, vóór de deadline voor klaagschriften op 29 januari verloopt. De Libor en Euribor betreft rentes die banken aan elkaar betalen. Vaak zijn rentes op bedrijfsleningen aan de Libor en Euribor gekoppeld. Probleem is dat banken op bepaalde momenten te lage rentes doorgaven om uit te stralen dat de markt ze vertrouwt, en op andere momenten te hoge rentes.
Naast bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en certificaathouders worden ook belangenorganisaties van branches zoals LTO benaderd. De Amerikaanse hypotheekverstrekker Fannie Mae is tevens gevraagd het initiatief te steunen. Fannie Mae spande een zaak aan tegen negen banken die een schikking troffen met toezichthouders vanwege rentefraude, waarin het 800 miljoen dollar eist.
Rabobank betaalde in totaal 774 miljoen euro om de fraudezaak met toezichthouders te schikken. Van dit bedrag moet 70 miljoen worden overgemaakt van het Openbaar Ministerie. In ruil voor de schikking wordt afgezien van strafrechtelijke vervolging zolang de bank meewerkt aan het onderzoek. Volgens de stichting is het maatschappelijk belang van een gezonde bankensector echter te groot voor een dergelijke deal.
De stichting is mede een initiatief van Joost Hardeman van de Vereniging Cliënten van Financiële Instellingen, een organisatie die wil dat banken weer een nutsfunctie gaan vervullen en transparantie bieden over de kosten van hun dienstverlening en de rentes die ze rekenen. Volgens Hardeman is vervolging vanwege schade door lage or hoge rentes zelf niet uitgesloten omdat de stichting nog probeert de stukken achter de schikking boven water te krijgen.

Rabobank is met afstand de grootste kredietverstrekker in de Nederlandse land- en tuinbouw en veel boeren, ook stoppers, investeerden in Rabo-certificaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.