Home

Nieuws 3 reactieslaatste update:30 jan 2014

Spuitvrije zone om burger te beschermen

Langs gevoelige objecten zal een spuit- en teeltvrije zone worden ingesteld van maximaal anderhalve meter om omwonenden te beschermen.

LTO Nederland pleit ervoor die zone in te stellen, net als dat nu al het geval is langs oppervlaktewater.

Portefeuillehouder Plantgezondheid van LTO Nederland Joris Baecke zegt dat het onlogisch is dat in de regelgeving de sloot beter wordt beschermd dan de mens. LTO Nederland komt met de aankondiging van de teeltvrije zone in reactie op het rapport van de Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden.

De Gezondheidsraad (GR) constateert dat er aanwijzingen zijn dat omwonenden risico's kunnen lopen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in hun omgeving. Maar volgens GR zijn er geen aanwijzingen dat die blootstelling voor omwonenden gevaarlijker is dan voor de toepassers van de middelen.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de blootstelling, stelt de raad een bloostellingsonderzoek voor. Staatssecretaris Wilma Mansfeld (Infrastructuur en Milieu) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al opdracht gegeven voorbereidingen te treffen voor dat onderzoek. Een besluit daarover zal zo snel mogelijk worden genomen, zegt ze. Daarvoor is overleg nodig met de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Ondertussen is de Europese voedselveiligheidsautoriteit al bezig om in Europees verband een beoordelingssysteem te ontwikkelen, dat specifiek ingaat op de blootstelling aan omwonenden.

Baecke zegt dat het van belang is dat de angst bij de burger wordt weggenomen. Daarvoor is volgens hem ook  communicatie tussen boeren en burgers van groot belang. Hij wijst op initiatieven vanuit de sector, gericht op informeren van omwonenden. "Daarmee kunnen we een groot deel van de angst wegnemen."

De Gezondheidsraad durft in het advies geen maat aan te geven waaraan de spuitvrije zone zou moeten voldoen. Dat is volgens de raad een taak voor de politiek. GR heeft geen wetenschappelijke gronden op basis waarvan een breedte voor de spuitvrije zone kan worden vastgesteld.

Laatste reacties

  • P Verschuren

    Ik vind het toch maar een vreemd verhaal, middelen nu zijn vele malen milder dan 20, 30 jaar geleden en zelfs toen waren de middelen blijkbaar relatief onschuldig anders hadden de blootgestelde burgers nu bij bosjes om moeten vallen. De emissie is door verbeterde techniek ook nog eens met 95% gedaald (misschien nog wel meer).

  • J.M.C. Matijsen

    Helaas weer iemand die zijn ogen sluit voor de werkelijkheid, de mensen vallen dus ook bij bosjes om. Kanker is inmiddels toch wel hoog gestegen in de lijst met doodsoorzaken. Daarnaast heeft de gezondheidszorg in steeds grotere mate problemen met het bestrijden van bacteriën en schimmels in ziekenhuizen door resistentie. Ook hier ligt de oorzaak bij de agrarische sector, uiteraard gevoed door de grote geldwolven als een Monsanto, Bayer, Basf e.d. Kortom het blijft rommel en we moeten met zijn allen alles op alles zetten om zo snel mogelijk producten te maken zonder al die troep. Dus iedere regel die het moeilijker maakt om deze troep toe te passen moeten we juist toejuichen.

  • P Verschuren

    De werkelijkheid is juist dat het voedsel volgens Oxfam novib nergens ter wereld zo goed, veilig en betaalbaar is als in Nederland. Als je ziek bent ga je toch naar de dokter en niet naar een homeopaat JMC Matijsen? Dus waarom zou gewasbescherming per definitie troep zijn? Chemie is gevaarlijk, maar dat is autorijden ook. Daarom heeft een chauffeur een rijbewijs nodig en iemand die gewasbeschermingsmiddelen toepast een spuitlicentie. Cosmetica, dat is pas chemische troep, voer daar maar een kruistocht tegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.