Home

Nieuws

Rabo: minder projecten aardwarmte

De Rabobank verwacht dat in 2020 niet 100 aardwarmteprojecten zijn gerealiseerd, maar nog niet de helft.

Dat schrijft de belangrijkste financier van aardwarmte in een eigen onderzoek naar duurzame energie. De overheid mikt op 100 installaties en opgeteld 11 tot 14 petajoule aan capaciteit. De Rabobank acht een capaciteit van 8 petajoule wel haalbaar. Nu is nog iets minder dan één petajoule gerealiseerd. De bank denkt dat er nogal wat onzekerheden aan aardwarmte kleven. Er moet nog veel geleerd worden van bestaande projecten. Ook is de afnamezekerheid niet altijd groot en lijken tuinbouwbedrijven daarvoor de beste papieren te hebben.

Het Platform Geothermie denkt dat de Rabobank een realistisch beeld schetst van de huidige ontwikkeling, maar wijst erop dat het ministerie aan een versnellingsplan werkt, waarbij bijvoorbeeld een kennisconsulent wordt aangesteld die bij alle projecten betrokken wordt en de informatie bundelt. Ook verwacht voorzitter Victor van Heekeren van het Platform Geothermie dat in de subsidieregeling SDE+ in 2015 meer ruimte komt voor grotere aardwarmteprojecten. Tot nu toe bleven deze projecten buiten de regeling, waardoor de ontwikkeing in aardwarmte werd geremd en de projecten eerder in schaal terugliepen. Volgens Van Heekeren staan ook financieringskwesties een snelle ontwikkeling in de weg. Veel tuinbouwbedrijven zijn al zwaar gefinancierd.

Of registreer je om te kunnen reageren.