Home

Nieuws

'Meer huisverkoop groente en fruit in GMO'

Enkele EU-lidstaten willen dat telers van groente en fruit meer ruimte krijgen voor huisverkoop.

Dat bleek afgelopen week tijdens een Brusselse vergadering van het beheerscomité groente en fruit van de Europese Commissie. De voorgestelde 20 procent van de productie vinden zij te laag. Het tegenvoorstel van 50 procent werd door andere lidstaten als veel te hoog gekwalificeerd. De Commissie gaat de reacties van lidstaten in de voorstellen opnemen, maar onduidelijk is of het tot een daadwerkelijke verruiming komt. De discussie volgt uit aanpassingen van GMO-regels om meer duidelijkheid in de wetgeving te krijgen en het aantal potentiële fouten terug te dringen.

Tijdens de vergadering bleek de Europese Commissie ook een minimumgrens voor de schaal van producentenorganisaties op te willen nemen in de verordening, maar lidstaten willen de vrijheid houden dit landelijk te regelen. Nederland heeft een veel hogere omzetgrens dan België bijvoorbeeld. Een verlaagde EU-grens zou voor Nederland mogelijk tot versnippering leiden.

De vraag werd ook gesteld wanneer de lidstaten de evaluatie van de (oude) GMO mogen verwachten. Volgens de Commissie zal dit nog in het eerste kwartaal van 2014 zijn. Ze benadrukte daarnaast ook dat het enkel een evaluatie wordt, het is geen aanzet tot een toekomstig beleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.