Home

Nieuws laatste update:3 feb 2014

Kredietverzekeraar: toename uitbetaalde claims

Kredietverzekeraar Atradius betaalde in 2013 fors meer claims uit, met een groei in de agrarische sector en voedingsindustrie (51 procent). Deels door faillissementen in groente en fruit.

Het aandeel van de agrarische sector in het totaal aantal claims is niet groot met enkele procenten, maar een stijging is er dus wel en lijkt deels toe te schrijven aan de tuinbouw. Directeur Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland noemde grote bedrijven als de Van Rijn Groep in groenten en fruit. Maar mogelijk is er ook een relatie met de glastuinbouw waar het aantal faillissementen het hoogst zijn binnen de agrarische sector.

Een kredietverzekeraar betaalt een toeleverancier uit op basis van zijn verzekeringspolis. Hiermee ontvangt de toeleverancier alsnog de betaling voor de geleverde goederen of diensten van de failliete afnemer. Mede dankzij deze uitbetaling blijft de toeleverancier over voldoende werkkapitaal beschikken en wordt een domino-effect in de keten voorkomen.

Atradius zag de grootste stijging van het aantal claims in de eerste helft van 2013. "Sinds juli 2013 zien we een lichte verbetering en het lijkt erop dat deze trend doorzet. Toch blijft het herstel kwetsbaar."

De vijftig grootste claims die Nederlands grootste kredietverzekeraar uitkeerde betrof vooral bouwbedrijven, de voedingsindustrie en bedrijven die duurzame consumentengoederen verkopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.