Home

Nieuws

Handel en bank zetten denktank in

Een groter marktaandeel voor flora, meer planten eten. We weten dat we dat eigenlijk zouden moeten. Frugi Venta en ABN Amro laten in een vanmiddag gepresenteerd boek zien wie dat hoe voor elkaar kunnen krijgen.

Het boek 'Groenten en fruit zijn de oplossing' laat in zes kaarten, die nog het meest lijken op de schematische overzichtskaarten van de metro van steden als Parijs en Londen, de conclusies van de denktank Fresh Initiative zien. Deze denktank bestaat uit negen deskundigen uit onder meer de tuinbouwketen, de gezondheidszorg en de communicatie. Vertegenwoordigd zijn onder andere Unilever, Natuur en Milieu, zorgverzekeraars Achmea en HAS Den Bosch. Namens de telers dacht Rob Baan mee.

Hoe zit het aanbod van deze sympathieke, maar van weinig reclamebudget voorziene voedselgroep in elkaar? Hoe kijken consumenten en maatschappij aan tegen groente en fruit en wat zijn de trends voorde (nabije) toekomst? Wie kan wat doen om de missie ('Nederlanders eten vanzelfsprekend en met plezier meer groente en fruit') te verwezenlijken? Waar en hoe moeten kan invloed worden uitgeoefend? Dat wordt op de kaarten in dit boek uitgewerkt.

"Consumenten meer groente en fruit laten eten kunnen we bereiken door het beïnvloeden van de huidige normen in het Nederlandse consumptiepatroon: meer flora en minder fauna", aldus de denktank. Dit vraagt niet alleen om samenwerking binnen de voedselketen maar ook om regie, coördinatie en afstemming tussen andere spelers, zoals gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen, horeca, zorgverzekeraars en werkgevers. Door te opereren vanuit een gedeeld (economisch) belang kunnen al deze spelers Nederlanders informeren en aansporen om gezonder te eten en op termijn de kosten voor gezondheidszorg  te reduceren.

Of registreer je om te kunnen reageren.