Home

Nieuws

'Greenery moet wel mee in prijsgevecht'

Coforta verloochent de coöperatieve filosofie niet door ogenschijnlijk het streven van de hoogste uitbetaalprijs los te laten, zegt coöperatiedeskundige Gert van Dijk. De Nationale Coöperatieve Raad (NCR) denkt dat telers de lange termijn goed voor ogen moeten houden.

De coöperatie liet maandag weten dat het telers niet langer een hogere prijs voorspiegelt 'dan de buurman'. Dat is het logische gevolg van de strategiewijziging naar prijsvechter, stelde de organisatie, die wel voorziet dat de handelsactiviteiten in The Greenery winstgevend te maken zijn.

Hoewel het streven naar een hoogste telersprijs een kernwaarde is van een coöperatie, zijn er meerdere manieren om dat te bereiken, stelt Van Dijk. Voorwaarde is dat de besparingen die telers en handelshuis samen behalen in de vorm van winst wordt terug gesluisd naar telers. "Bij de meeste coöperaties gaat het niet om winst, maar om de hoogste uitbetaalprijs voor leden. De coöperatieve gedachte komt wel onder druk als het de winst uitkeert aan vermogensverstrekkers. In een coöperatie gaat het erom dat je de winst uitkeert aan de leden naar rato van het aantal transacties die ze met het handelshuis hebben gemaakt. Ik denk dat dit hier ook het geval is."

Uitleggen

Directeur Arjen van Nuland van de NCR denkt dat het besluit van het loslaten van de hoogste uitbetaalprijs goed uitgelegd kan worden. "Een coöperatie moet voordeel opleveren voor haar leden, maar daarbij maken telers de fout teveel te focussen op de prijs alleen. Een coöperatie kan voordeel bieden op tal van terreinen die zich moeilijk in euro's laten uitdrukken, zoals een soepele logistiek, het bereiken van specifieke afzetmarkten of het waarborgen van de afzet voor de langere termijn. Het is wel zo dat een coöperatie natuurlijk financieel mee moet kunnen en als het even kan regelmatig beter betaalt dan de concurrentie."  Het strategische belang voor de langere termijn kan soms belangrijker zijn dan een wat hogere prijs op de korte termijn, denkt hij. "Omdat veel telers nu eenmaal in euro's denken is het voor The Greenery belangrijk om dit besluit goed uit te leggen tijdens de aankomende ledenvergaderingen."

Volgens Hans van den Ende van Hillenraad Partners gaat het de winkelbedrijven ook niet om productprijzen, maar om het totale pakket van product, service en logistiek. Op alle fronten moet The Greenery excelleren om de strategie te laten slagen, denkt hij. "The Greenery kan de telers op deze wijze perspectief bieden, maar het hangt er sterk van af hoe je dat handen en voeten geeft."

Somber

Over de groente en fruitsector is Van Dijk buitengewoon somber. Hij noemt de markt een 'cut throat competition'. Dat betekent dat partijen vrijwel uitsluitend met besparingen proberen concurrenten uit de markt te drukken. Telers hebben dat zelf in de hand gewerkt, is Van Dijks' mening die eerder bij bundelingspogingen betrokken was. "Er is teveel versnippering. Telers hebben te weinig trouw getoond aan The Greenery en te weinig geïnvesteerd om daadwerkelijk iets op te bouwen."

Of registreer je om te kunnen reageren.