Home

Nieuws

Geen strengere regels productie groentezaad

Zaadfirma's kunnen teeltlocaties voor zaad in het buitenland blijven gebruiken. Extra Europese regels voor zaadproductie buiten de EU zijn van de baan.

Die extra eisen zouden de handelspositie van Nederland in gevaar brengen, was de vrees. Voorstellen voor nieuwe Europese eisen leken alleen import en doorvoer van zaden toe te staan uit landen die een controlesysteem hebben dat gelijkwaardig is aan dat van de EU. Omdat zeer weinig landen zo'n hoogwaardig controlesysteem hebben, werd de import van zaden en daarmee de uitgangspositie van Nederland als koploper in gevaar gebracht, vreesde koepel Plantum.

Het gaat daarbij om bulkpartijen zaad die worden doorgevoerd door Nederlandse zaadfirma's naar landen buiten de EU. Voor zaad dat in de EU wordt afgezet gelden al strengere regels.
De zaadfirma's gebruiken naar schatting tachtig landen voor hun zaadproductie. "Dit zaad wordt in Nederland op kwaliteit gecheckt, geschoond en gecoat voor export naar derde landen. Het is volstrekt overbodig en bovendien een grote lastenverzwaring als deze zaden ook aan EU-regels moeten voldoen", stelde eerder een woordvoerder van Plantum. Die organisatie reageert nu verheugd op het nieuws. In Nederland hadden Plantum en Naktuinbouw zich sterk gemaakt tegen de aanscherping. In september stelde staatssecretaris Sharon Dijksma ook dat ze zich in Europa wilde inzetten om de handelspositie van Nederlandse zaadfirma's te beschermen.

Of registreer je om te kunnen reageren.