Home

Nieuws laatste update:20 jan 2014

Fiscale stimuleringsregel biofilters ook in 2014

Bayer meldt dat de Vamil/MIA-regeling ook dit jaar weer van kracht is voor biofilters in de land- en tuinbouw. Dat betreft dus ook systemen om met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd water te verwerken dat vrijkomt bij het reinigen van spuitmachines.

Voor Bayer is de regeling dus van toepassing op de door haar gevoerde Phytobac. De nummering is wel veranderd: B9269 en B 9270 wordt B2345 resp. B2346.

De complete milieulijst 2014 met in totaal 300 duurzame maatregelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is hier in te zien.

Of registreer je om te kunnen reageren.