Home

Nieuws laatste update:6 jan 2014

Deens pensioenfonds financiert agrarische bedrijven

Het Deense pensioenfonds AP Pension koopt de komende tijd landbouwbedrijven voor bij elkaar rond de 80 miljoen euro.

Het door het fonds gehanteerde model houdt in dat de boer het management in handen heeft en het bedrijf na tien jaar kan kopen van het door hem in die periode opgespaarde eigen vermogen. Het eerste bedrijf is al aangekocht en betreft een melkveehouderij met 200 hectare grond en 215 koeien in het oosten van het land. De koopprijs bedraagt ruim 4,4 miljoen euro. Tot halverwege dit jaar komen er nog zo'n tien bedrijven bij, zo is de opzet. De boeren betalen aan het fonds jaarlijks een vaste rente.

Landbouwfederatie LF vindt het alternatieve financieringsmodel interessant, met name ook om jonge agrariërs een kans te geven op een eigen bedrijf. Ook andere pensioenfondsen gaven afgelopen jaar aan wel wat te zien in beleggingen in boerenbedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.