Home

Nieuws

Brussel: schoolmelk en schoolfruit in één regeling

De Europese Commissie stelt voor om de nu nog aparte schoolfruitregeling en de schoolmelkregeling, samen te brengen. Eerder al is meer geld voor beide programma's uitgetrokken.

Gezien de dalende consumptie van de onder die regelingen vallende producten - behalve fruit ook groente -  bij kinderen, is het de bedoeling met één nieuwe regeling die slechte voedingsgewoonten beter aan te pakken, de educatieve onderdelen van de programma's te versterken en bij te dragen aan de strijd tegen obesitas. Onder het motto "Eet gezond – voel je goed" wordt met de versterkte regeling, die een schakel tussen de het agrarisch bedrijf en de school vormt, meer de nadruk gelegd op educatieve maatregelen om kinderen bewuster te maken van gezonde eetgewoonten, de ruime keuze aan landbouwproducten en thema's als duurzaamheid, milieu en voedselverspilling.

De nieuwe regeling schept een gemeenschappelijk juridisch en financieel kader waardoor de administratieve voorschriften van de twee bestaande regelingen vereenvoudigd worden. Zo'n uniform kader beperkt de administratieve en organisatorische lasten voor nationale autoriteiten, scholen en leveranciers en maakt de regeling efficiënter. De lidstaten kunnen in alle vrijheid beslissen om al dan niet aan de regeling deel te nemen en kunnen ook zelf kiezen welke producten ze willen verstrekken.

Meer budget

Zoals vorig jaar al in het kader van de overeenkomst over de toekomstige EU-uitgaven is geprogrammeerd, bedraagt het budget voor de nieuwe regeling, zodra ze is vastgesteld, 230 miljoen euro per schooljaar (150 miljoen voor groenten en fruit en 80 miljoen voor melk). Dat is 33 miljoen euro meer dan al voor 2014 is begroot.

Of registreer je om te kunnen reageren.