Home

Nieuws

Supermarkt mag klagende leverancier niet straffen

Nederlandse supermarkten tekenen een gedragscode naar Europees model voor eerlijke handelspraktijken.

Daarin zijn regels opgenomen voor het oplossen van commerciële disputen tussen leverancier en afnemer. Het is een ernstige schending van de gedragsregels als een supermarkt een klagende leverancier straft. Een stuurgroep zal toezien op de gedragscode.

"Met de consument als uitgangspunt, wordt er vaak op het scherpst van de snede onderhandeld tussen leveranciers en supermarkten", aldus directeur Marc Jansen van supermarktkoepel CBL. "Maar  ook stevige onderhandelingen moeten door beide partijen respectvol worden gevoerd." Supermarkten willen transparant zijn over de manier waarop zij met handelsrelaties omgaan.

Daarom werkt het CBL mee aan de pilot. Supermarkten moeten interne geschillenprocedures optuigen. Ook staat het een leverancier vrij een bemiddelaar aan te stellen of naar de rechter te stappen.

Om in Nederland invulling te geven aan de Europese code start het CBL vandaag met de FNLI, LTO en het ministerie van Economische Zaken de pilot Gedragscode Handelspraktijk. Het pilot-project wil aantonen dat business-to-business handelsconflicten kunnen worden opgelost volgens de systematiek zoals die door de koepelorganisaties (EuroCommerce en Europese koepels van producenten) in de voedselketen in Brussel is ontwikkeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.