Home

Nieuws laatste update:18 sep 2013

LTO mist ambitie in begrotingsplannen

LTO Nederland mist ambitie in de nieuwe begroting die het kabinet heeft gepresenteerd. Voorzitter Albert-Jan Maat mist een duidelijke richting waar het kabinet naar toe wil gaan.

LTO vindt de verlaging van het overheidsbudget voor de NVWA uitermate zorgelijk. "We zullen er alles aan doen om tariefsverhoging voor de primaire sector te voorkomen", aldus Maat, die vreest dat de kosten voor de NVWA nu meer bij de sector terecht zullen komen.

Het budget voor verduurzaming van de land- en tuinbouw wordt eveneens naar beneden bijgesteld. "Als het parlement besluit dat het budget voor verduurzaming omlaag kan, moeten zij ook de toon in het debat daarover matigen", vindt Maat. "De politiek moet goed beseffen dat het tempo van het verduurzamen al hoog ligt."

LTO benadrukt dat in een periode van economisch herstel een sector als de land- en tuinbouw niet afgeremd moet worden met lastenverzwaring. "Hogere lasten voor het bedrijfsleven, ook al lijken deze nu beperkt, werken averechts", reageert LTO. Maat verwijst naar de accijnsverhoging van 3 cent op diesel. "Een slechte zaak", aldus Maat. Hij is positief dat de fiscale regelingen als de Landbouwregeling en het Verlaagd tarief glastuinbouw onaangetast zijn gebleven.

LTO heeft er begrip voor dat het natuurbudget naar beneden wordt bijgesteld. Maat vindt wel dat het geld voor natuur op een ander moment wel weer beschikbaar moet komen. "De stappen tussen LTO, provincies en natuurorganisaties op natuurbeleid zijn gezet. De samenwerking wordt hechter."

Of registreer je om te kunnen reageren.