Home

Nieuws

Europese Commissie zwakt plan GMO-boete licht af

De Europese Commissie houdt in grote lijnen vast aan de instelling van boetes voor telersverenigingen als ze niet voldoen aan GMO-criteria.

Het jongste voorstel - dat afgelopen week in het beheerscomité groente en fruit werd besproken - is op enkele onderdelen licht afgezwakt. De Europese Commissie stelde eerder dat bij schorsing van een GMO-erkenning een boete van 2 procent per maand in rekening wordt gebracht. Nu bestaat zo'n boete bij een schorsing niet, maar worden GMO-gelden ingehouden. Lidstaten vinden de voorgestelde boetes te hoog.

Nu heeft de Europese Commissie een scheiding gemaakt tussen zware overtredingen en lichte overtredingen. Als een producentenorganisatie door oorzaken buiten hun schuld om te weinig omzet maken of telers als lid hebben en niet aan deze erkenningscriteria voldoen, wordt een lichter sanctiebeleid ingezet.

Overtreding zoals die bij Nederlandse telersverenigingen zijn geconstateerd in de laatste jaren, waarbij de afzet niet centraal werd uitgevoerd, blijven onder een hoog sanctiebeleid vallen.

De jongste voorstellen leiden nog altijd tot weerstand bij ‘enkele lidstaten’, maar het lijkt erop dat bij een stemming het plan goede kans maakt. Het doel van de sancties is om uitvoerders van de regeling (zoals het PT) sneller over te laten gaan tot actie. Telersverenigingen krijgen vier maanden de tijd om een fout te herstellen. Daarna gaat de eventuele schorsing en boete in.

Of registreer je om te kunnen reageren.