Home

Nieuws

EZ roept lidstaten bijeen over GMO

Nederland was afgelopen week gastheer voor een informeel topoverleg over GMO tussen EU-landen.

Het overleg is een vervolg op ‘de Newcastle overleggen’ waarbij in 2011 de basis werd gelegd voor verbeteringen en verduidelijking van de GMO-regelgeving. Dat overleg kwam tot stand uit onvrede in verschillende landen over de onduidelijkheid en risico’s van uitvoering van GMO. Het overleg tussen lidstaten in Newcastle leidde tot een aantal ‘position papers’ die ook in regelgeving worden omgezet.

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken (EZ) nam het initiatief voor een vervolgoverleg, een informele top van twee dagen in Den Haag voor overheidsvertegenwoordigers van veertien lidstaten, zegt Wim Moningka van het Productschap Tuinbouw. “Het is een open overleg, waarbij alle lidstaten welkom zijn. Woensdag zijn de vertegenwoordigers na het beheerscomité groente en fruit per bus naar Den Haag vervoerd. Er is onder meer gesproken over milieu en transnationale associaties van producentenorganisaties (APO).  Het is goed om dieper van gedachten te wisselen, zonder de Europese Commissie erbij.”  De commissie was overigens wel uitgenodigd deel te nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.