Home

Nieuws

‘Risico’s winning schaliegas goed te ondervangen’

Uit onafhankelijk onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos blijkt dat de risico’s van opsporing en winning van schaliegas goed te ondervangen zijn. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

"Aardgas is de belangrijkste energiebron in Nederland, 98 procent van alle huishoudens gebruikt het. Uit het onderzoeksrapport blijkt nu dat de risico’s van opsporing en winning van schaliegas met de huidige wet- en regelgeving goed te ondervangen zijn", aldus Kamp. "Om de potentiële betekenis van schaliegas voor de Nederlandse economie vast te kunnen stellen, zijn uiteindelijk proefboringen nodig."

Omwonenden en lokale bestuurders worden betrokken

Er wordt nu nog geen besluit genomen over eventuele proefboringen. Een commissie van deskundigen (Commissie voor de milieueffectrapportage) moet nog advies uitbrengen over het rapport van Witteveen+Bos. Daarna wordt een besluit over het mogelijk in behandeling nemen van aanvragen voor proefboringen eerst met de Tweede Kamer gedeeld. Mochten aanvragen voor proefboringen daadwerkelijk in behandeling worden genomen, dan volgen verschillende stappen voordat toestemming kan worden verleend. Zo is specifiek onderzoek op locatie nodig, waaruit moet blijken op welke manier de voorgenomen proefboring veilig en verantwoord kan worden uitgevoerd.

Indien op basis van de resultaten van dat onderzoek de conclusie luidt dat een proefboring op een veilige en verantwoorde manier mogelijk is, dan zijn nog andere vergunningen noodzakelijk, zoals een vergunning van de betrokken gemeente voor het bouwen van een boorinstallatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.