Home

Nieuws laatste update:8 aug 2013

PT probeerde FresQ overeind te houden

Het Productschap Tuinbouw (PT) heeft eerder dit jaar bij het ministerie van Economische Zaken gepleit voor een uitzonderingspositie voor FresQ en zo te voorkomen dat FresQ langdurig uitgesloten zou worden van GMO-steun.

Dat blijkt uit correspondentie tussen de medebewindsorganisatie van productschappen en FresQ die openbaar is gemaakt na een openbaarmakingsprocedure (WOB). De stukken zijn geanonimiseerd, maar uit de brieven valt op te maken dat het om FresQ gaat.

Door de schorsing van de GMO-erkenning van FresQ kon het operationele  programma (de toekomstige plannen waarvoor GMO-subsidie wordt aangevraagd) van 2013 tot en met 2015 van FresQ niet tijdig (voor 20 januari 2013) worden beoordeeld. Daardoor verloor FresQ het recht op de ondersteuning via GMO.

De medebewindsorganisatie van de productschappen schreef aan FresQ dat het bij het ministerie zou pleiten om in Brussel bij de Europese Commissie een uitzonderingspositie voor de uiterste beoordelingsdatum te vragen. In februari gaf het ministerie geen blijk van zo'n inspanning in Brussel:” Als een producentenorganisatie is geschorst mag geen operationeel programma worden goedgekeurd. Verlenging is in het geval van FresQ niet aan de orde, omdat het operationele programma van Fresq de maximale termijn van 5 jaar heeft bereikt”, stelde het ministerie op vragen van Groenten & Fruit.

De correspondentie laat zien dat het PT in 2012 juist aanvankelijk positief oordeelde over veranderingen binnen FresQ over controle jaar 2011. De afzetorganisatie had na contact met het PT juist de structuur aangepast in de zes verkoopdochters. Het PT oordeelde dat hier alle punten waren opgevolgd, maar in de zomer kreeg het PT een vonnis te zien van een rechtszaak tussen een teler en verkoopdochter van FresQ. Daaruit bleek dat FresQ niet op een juiste wijze controle had op de afzet van producten van telers, wat leidde tot nader onderzoek bij FresQ.

Of registreer je om te kunnen reageren.