Home

Nieuws 1 reactielaatste update:22 aug 2013

Nieuw keurmerk voor huisvesting arbeidsmigranten

Sinds 15 augustus is er een keurmerk voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Bedrijven die voor zo’n keurmerk in aanmerking willen komen, kunnen zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen.

Met het behalen van het keurmerk laten ondernemers zien dat hun huisvesting aan de gestelde eisen voldoet. De sociale partners in de uitzendbranche, de land- en tuinbouw en de vleesverwerkende industrie hebben gezamenlijk een keurmerk opgericht voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Met dit nieuwe keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) willen de initiatiefnemers – ABU, NBBU, VIA, PPE/PVV, LLTB/LTO, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, de Unie en de LBV – het aanbod en het gebruik van uitsluitend goede kwaliteit huisvesting voor werknemers uit het buitenland bevorderen.

Inschrijven en toetsen

Om het keurmerk te behalen, is aanmelding en inschrijving bij de Stichting Normering Flexwonen nodig. Vervolgens moet een afspraak worden gemaakt met een van de erkende en onafhankelijke certificerende instellingen om de huisvesting te toetsen aan de norm. In de norm zijn regels vastgelegd over de minimale leefruimte, brandveiligheid, administratie en beheer, hygiëne, sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. Met de inschrijving en de toets zijn kosten gemoeid. De kosten van de toets zijn afhankelijk van het aantal te controleren huisvestingslocaties.

Voldoet de huisvesting aan de norm, dan wordt het keurmerk verleend. Jaarlijks volgt een hercontrole. Voldoet de huisvesting niet aan de norm, dan wordt de mogelijkheid geboden deze aan te passen en vervolgens opnieuw te laten toetsen.

Dit najaar start de Limburgse belangenbehartiger LLTB een pilot met een kleine groep ondernemers die het keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten willen behalen. Doel van de pilot is leerervaringen te verzamelen. Op dit moment wordt de pilot voorbereid.Eén reactie

  • P Verschuren

    Ik weet niet of bovenstaand plaatje aan de norm voldoet, maar op zo'n zaaltje zou ik niet willen liggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.