Home

Nieuws

Miljoenenboetes fraude uitzendbureaus

Het interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus heeft de afgelopen twaalf maanden voor 3,3 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd aan bureaus en aan inleners.

Dat is het voorlopig resultaat van in totaal 55 gestarte onderzoeken naar de gedragingen van 84 uitzendbureaus en 174 inleners. Ook loopt er inmiddels een tiental strafrechtelijke onderzoeken tegen uitzendbureaus en werkgevers die uitzendkrachten van deze bureaus aan het werk hadden.

Het interventieteam is halverwege 2012 door de Inspectie SZW opgezet. In het team werkt de Inspectie SZW samen met de Belastingdienst, het UWV en het Openbaar Ministerie. Bij het onderzoek wordt de hele keten in de uitzendsector onder de loep genomen, van uitzendbureau tot  inlener. De aard van de overtredingen loopt uiteen van overtredingen op het terrein van illegale arbeid, onderbetaling, uitkerings- en identiteitsfraude en belastingontduiking.

De ruim 3 miljoen euro’s aan opgelegde boetes vloeien voort uit 17 van de 55 gestarte bestuursrechtelijke onderzoeken. De betreffende boeterapporten zijn opgemaakt voor met name illegale tewerkstelling en onderbetaling. Andere onderzoeken lopen nog. Gezien de complexiteit van de zaken nemen de onderzoeken veel tijd in beslag.

Of registreer je om te kunnen reageren.