Home

Nieuws laatste update:13 aug 2013

Beregeningsverboden ingetrokken

Waterschap Brabantse Delta trekt het beregeningsverbod voor vier gebieden in.

Beregenen met oppervlaktewater is weer toegestaan in het stroomgebied ten noorden van het Wilhelminakanaal, de gebieden bij de Aa of Weerijs en het stroomgebied Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop.

De onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater blijven van kracht in het stroomgebied Wouwse gronden, Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart in Breda en de stroomgebieden van Groote Leij en de Hultense Leij.

Of registreer je om te kunnen reageren.