Home

Nieuws

'Agrarische kredietverlening licht gedaald'

Het uitstaand krediet van Rabobank aan Nederlandse boeren en tuinders is sinds eind 2012 tot halverwege 2013 met 1 procent afgenomen tot 32,7 miljard euro.

De daling ligt in lijn met de totale kredietverlening. De zwakke Nederlandse economie leidde ertoe dat de kredietverliezen met 1,1 miljard euro hoog bleven, aldus Rabobank, waarbij de kredietverliezen in de agrarische sector zijn geconcentreerd in de glastuinbouw.

De kredietverlening van Rabobank aan de food & agri-sector wereldwijd daalde 2 procent tot 90,6 miljard. Daarbij valt op dat het uitstaand krediet bij primaire bedrijven wereldwijd met slechts 100 miljoen afnam tot 59,9 miljard. Het aandeel food & agri in de totale kredietportefeuille van de coöperatieve bank ligt op 20 procent, en stijgt mogelijk vanwege een toenemende focus op de sector. In Nederland is het marktaandeel min of meer stabiel circa 85 procent.

Scheidend topman Piet Moerland sprak in een persconferentie van “een internationaal sterk ontwikkelende sector”. De bank is volgens Moerland “erg content” met de keuze internationaal vooral te willen groeien in een sector die het historisch goed kent. Rabobank zal in de toekomst een nog scherpere keuze maken voor food & agri, aldus Moerland. Rabobank richt zich met name op groei in de VS, Brazilië en Oceanië, maar kijkt ook naar belangrijke afzetmarkten. Zo heeft de bank als enige Nederlandse grootbank een team agri-specialisten in China.

De Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2013 14 procent minder winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar: 1,1 miljard euro. Moerland noemde het halfjaar “moeilijk” en zei dat een voorziening is getroffen in verband met het Libor-schandaal, waarbij wordt onderzocht of medewerkers van Rabobank hebben gefraudeerd met de geldmarktrente, vaak referentie bij leningen. De omvang van de voorziening is niet bekendgemaakt. De bank moest ook verliezen nemen op de vastgoedportefeuille.

Of registreer je om te kunnen reageren.