Home

Nieuws 1 reactie

Teler moet met buren praten over spuiten

Teeltbedrijven zullen in de nabije toekomst moeten praten met buren over het spuiten van gewas op percelen en in kassen.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) wil daarvoor nu nog geen richtlijnen opleggen, maar de sector zelf een kans geven hier beleid voor te maken. Dat blijkt uit het verslag van het debat over de nota gewasbeschermingsbeleid.

Ook wacht Mansveld op onderzoek van de Gezondheidsraad over risico’s van omwonenden van teeltbedrijven. De Gezondheidsraad kijkt wat drift voor gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen. Eind dit jaar komt de raad met de conclusies. Dat kan aanleiding zijn voor extra maatregelen, liet Mansveld doorschemeren. Ze wees in het recente debat over de nota gewasbeschermingsmiddelen een motie van de SP af om een spuitvrije bufferzone in te stellen. Ook wijst ze op dit moment meetbare doelstellingen af. De sector zal zelf met beleid komen om leden op te roepen met omwonenden te communiceren. Er is een brochure in voorbereiding met voorbeelden waarin de belangen van omwonenden wordt opgenomen. Toch zijn er partijen die alleen communicatie niet ver genoeg vinden gaan. De telers zullen echt de belangen van omwonenden moeten wegen, stelt ondermeer ChristenUnie.

Verder zijn er Europese regels in de maak voor de toelating van bestrijdingsmiddelen die rekening houden met omwonenden. De nationale lidstaten moeten deze plannen van commentaar voorzien, waarna deze EU-breed ingevoerd worden. Wel gebruikt de Nederlandse toelatingshouder Ctgb voor kassen in de tussentijd een nationale systematiek.

In het debat wees staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) emissienormen af voor extra normen voor emissie van middelen uit kassen naar het oppervlaktewater. Dijksma stelt dat de sector in staat is zelf de uitstoot zelf op te lossen. Ook liet ze op vragen van het CDA weten dat een investeringsregeling voor schone spuitmachines niet zal worden ingevoerd. Feitelijk is die er al met de fiscale regelingen MIA en Vamil.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Ik denk dat er urgenter risico's zijn voor de volksgezondheid, waarom richt de overheid zijn pijlen niet eens op de productie van al wat ongezond is qua consumptie.

Of registreer je om te kunnen reageren.