Home

Nieuws

Supers doen handreiking samenwerking in groente

Supermarktorganisatie CBL pleit voor een ketenbreed overleg over regie van de groente en fruitketen.

Het moet een overlegstructuur worden die zich met consumentenonderzoek richt op de consument. Dat zegt CBL-voorzitter Bert Roetert in het ledenblad Coforta Magazine. “Als je van productiegestuurd naar vraaggestuurd wilt, zal er in de keten een regisseur moeten opstaan. Misschien moet deze belangrijke taak wel ketenbreed in een overlegstructuur, die zich puur op de consument richt.”

Roetert zegt in een toelichting aan Groenten & Fruit dat voorbeelden bestaan in de zuivel met het Nederlands Zuivel Bureau. "Ik denk dat zo'n platform niet-concurrentiële informatie zou moeten verzamelen en beschikbaar stellen. Veel kwalitatieve informatie is al beschikbaar, maar je zou ook kwantitatieve informatie moeten verzamelen. Ik heb het niet alleen over productinnovatie, maar ook over gezonde voeding. Het zou een taak van een universiteit kunnen zijn." Supermarkten willen bijdragen aan de informatievoorziening, maar zullen niet financieel bijdragen. "Het belang ligt vooral bij de primaire sector. Die zouden bij de overheid kunnen aankloppen. Een supermarkt heeft 35.000 artikelen. Daar kunnen we dus niet overal op instappen, maar we willen informatie leveren en bijdragen."

 

Jan Zegwaard van Stichting Stap juicht de uitspraken toe. “Dat zeggen wij ook al tijden. We zijn zeer benieuwd hoe CBL dat denkt in te richten.”

Coforta-voorzitter Theo Ammerlaan juicht zo’n ontwikkeling toe. “Overleg dat moet leiden tot een platform waar wordt vastgesteld hoe je de consument het beste kunt verleiden om meer groente, fruit en paddenstoelen te gaan eten. Dit laatste gebeurt te weinig met de input van de consument.”

The Greenery startte juist met consumentenpanels. Dat is onderdeel van het marketingbeleid van de afzetorganisatie en is juist bepalend voor de concurrentiekracht van The Greenery. Het is niet duidelijk hoe concurrenten in zo’n platform hierin zouden moeten samenwerken. Dat dit wel mogelijk is, bewijst Stap wel, aldus Zegwaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.