Home

Nieuws

Subsidie voor precisielandbouw en energiebesparing

Van 15 augustus tot en met 16 september is inschrijven mogelijk voor de subsidie Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen. De steun wordt toegewezen op basis van loting. Dit maakt uitvoeringsorganisatie Dienst Regelingen bekend.

Voor deze subsidie stelt het ministerie van Economische Zaken ruim 15 miljoen euro beschikbaar. De investeringen in energiebesparing voor glastuinders, voorheen de regeling IRE, zijn in deze subsidieregeling opgenomen als aparte categorie.

Er zijn zeven investeringscategorieën waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Het gaat om categorie 1 mestbewerking, categorie 2 precisielandbouw, categorie 3 mestopslag voor dierlijke meststoffen, categorie 4 energie-efficiëntie, categorie 5 hernieuwbare energie, categorie 6 waterkwantiteit en categorie 7 energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw. Steun aanvragen voor meer categorieën kan, maar dan moet voor elke categorie een aparte aanvraag ingediend worden. Binnen één categorie kan ook voor meerdere machines of installaties subsidie aangevraagd worden.

Onder categorie precisielandbouw vallen dit jaar bijvoorbeeld zowel ploegen met een gps-systeem als schoffels, rijenbemesters, kunstmeststrooiers en landbouwveldspuiten. Onder de categorie energie-efficiëntie valt onder andere warmtepompboilers en klimaatcomputers voor bewaarruimten. Glastuinders kunnen in categorie 7 subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld een hogedruk vernevelingsysteem, verticale ventilatoren of warmtepompen.

Wie eerder in aanmerking is gekomen voor een dergelijke subsidie komt nu hiervoor niet in aanmerking. Details van de regeling staan op www.drloket.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.