Home

Nieuws

Nieuwe toekomstvisie ZON aan telers voorgelegd

ZON gaat in september telers raadplegen over de nieuwe toekomstvisie van de coöperatie.

De afgelopen maanden zijn uitgangspunten daarvoor verder uitgewerkt. De Raad van Commissarissen heeft zich achter de toekomstvisie geschaard, zegt voorzitter Ton Reijnders. Inhoudelijk kan hij de toekomstvisie nog niet toelichten. “Voor een deel betekent het verandering, voor een ander deel niet.”

ZON had al eerder een marktherijking aangekondigd, maar dit liep vertraging op door directiewisselingen. Die vertraging en de prijsdruk leidde in 2012 tot intensieve gesprekken met paprikatelers die een lidmaatschap heroverwogen. Daarvoor heeft ZON al een nieuw afzetconcept ontwikkeld met een business unit.

De uitgangspunten voor de toekomstvisie van ZON zijn eerder vastgesteld. Ze draaien om marktgerichtheid, commerciële slagkracht, onderscheidend vermogen en faciliteren.

In het jaarverslag over 2012 schrijft ZON ook dat ze een nieuw afzetmodel onderzoekt voor haar telers waarbij een verkoop BV product inkoopt van telers en die vermarkt en verwerkt. Niet duidelijk is of dat model in de toekomstvisie is opgenomen. In dat model ontvangen telers een uitbetaalprijs en dividend. Het model is nu in werking voor blauwe bessen waar ZON samenwerkt met telers in de bv Vitazon.  Vitazon koopt tegen marktconforme prijzen blauwe bessen in bij de telers van ondermeer ZON, maar ook bij het Dutch Blueberry Collective.  “De oprichting van Vitazon markeert een belangrijke wending in de relatie tussen ZON en (een deel) van haar achterban. Het is een model dat ook bij de andere productgroepen betudeerd wordt als een mogelijk antwoord op de structurele uitdagingen waar de sector als geheel voor staat”, schrijft ZON in haar jaarverslag.

Of registreer je om te kunnen reageren.