Home

Nieuws laatste update:12 jul 2013

Nieuw pact verduurzaming raakt afzet groente

De afzet en productie van groenten en fruit moet verduurzamen.

Daarover hebben bedrijfsleven, verenigd in de ‘Alliantie Verduurzaming Voedsel’, en het ministerie van Economische Zaken afspraken gemaakt. Tegelijk zorgt het ministerie ervoor dat de mededingingswet niet onnodig in de weg staat van afspraken tussen leveranciers over verduurzaming.

Voor groente en fruit maakt de staatssecretaris speciaal melding in haar brief aan de Tweede Kamer. Op gebied van verspilling valt veel winst te halen door afwijkende maten groente en fruit ook af te zetten.

Volgend jaar moet het bedrijfsleven in die alliantie doelstellingen formuleren hoe de productie en afzet van groente en fruit duurzamer kan. De doelstelling voor verspillingsreductie is met 20 procent al wel duidelijk. De alliantie gaat er ook voor zorgen dat meer ‘overbodige’ partijen voeding worden afgezet bij de Voedselbank. Het bedrijfsleven en EZ willen dat bedrijven vooral verduurzamen door lagere CO2-uitstoot en zuiniger gebruik van grondstoffen. Over die CO2-uitstoot heeft de tuinbouw juist in het energie-akkoord een overeenstemming bereikt om de bestaande doelstelling te handhaven.

In juni maakte Dijksma al bekend dat ze ook maatregelen neemt om het vertrouwen in voeding te vergroten. Keurmerken voor voedselveiligheid moeten meer meten dan alleen dat onderdeel. Ook worden strengere eisen gesteld aan toezicht op bedrijven voor certificering.

Of registreer je om te kunnen reageren.