Home

Nieuws laatste update:15 jul 2013

Meer mogelijkheden energie-innovatie, maar lager budget EIA

De financieringsmogelijkheden voor innovatie in schone energietechnieken worden vergroot, maar een deel van het geld daarvoor komt uit het budget voor energie-investeringsaftrek (EIA). Dat schrijft minister Kamp van EZ in een Kamerbrief over de voortgang van het Energieakkoord voor Duurzame groei.

Kamp is verheugd over een overeenstemming op hoofdlijnen dat is bereikt tussen werkgevers-, werknemers-  en milieuorganisaties en het Kabinet. Volgens Kamp wordt in alle mogelijke opties voor hernieuwbare energie geïnvesteerd. De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE plus) waaruit ook subsidies voor aardwarmte wordt betaald, blijft het belangrijkste stimuleringsinstrument. Daarbij neemt het Kabinet wel iets gas terug. De doelstelling van 16 procent hernieuwbare energie moet niet in 2020 maar in 2023 zijn gehaald. In 2020 wordt gestreefd naar 14 procent.

Kamp noemt innovatie van groot belang om internationaal concurrerend te blijven en om de kosten voor schone energie omlaag te brengen. Ambitie is een verviervoudiging van de economische waarde van de keten van schone energietechnologie in 2020. Er komt een innovatieregeling voor demonstratieprojecten. Middelen daarvoor komen in ieder geval deels uit het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), het resterende budget wordt meer dan nu gericht op investeringen in energiebesparing. Verder zijn met banken en beleggers afspraken gemaakt voor een betere financierbaarheid van grote projecten voor hernieuwbare energie. Ook hebben de partijen afspraken gemaakt over werkgelegenheid en bij- en omscholing.
Volgens het Kabinet ligt er een goede basis om tot een definitief energieakkoord te komen. De afspraken worden in de komende weken uitgewerkt en doorgerekend. Eind augustus komt er een definitief besluit.

Of registreer je om te kunnen reageren.