Home

Nieuws

'Meer middelen weg door extra bijenonderzoek'

Diverse insecticiden verdwijnen de komende jaren als gevolg van extra eisen aan toelating naar aanleiding van de bijensterfte. Dat verwachten Syngenta en Bayer Cropscience.

De Europese Commissie vroeg de Efsa, het Europese voedselagentschap, om de toelatingsprocedures van middelen te beoordelen. Aanleiding daarvoor is de bijensterfte en het tijdelijke verbod van vier neonicotinoïden.

De Efsa concludeert dat er gaten zitten in de toelatingsstudies van de industrie betreffende bijen. Dit geldt niet alleen voor neonicotinoïden, maar voor alle middelen, dus insecticiden maar ook herbiciden en fungiciden. De Efsa heeft een concept-protocol met eisen opgesteld, waar toekomstige toelatingen aan moeten voldoen. Als de Commissie het concept-protocol aanneemt gaat dit gelden voor alle lidstaten.

De eisen om een middel toegelaten te krijgen, worden dan flink strenger. Er worden voor een toelating dan meer onderzoeksresultaten gevraagd. Probleem is dat de onderzoekslaboratoria geen capaciteit over hebben en dat voor een aantal zaken nog geen testmethoden is. Herregistratie van middelen wordt dan een flinke dobber. Mogelijk dat na de neonicotinioïden ook diverse pyrethroïden sneuvelen vanwege aanvullende bijenstudies. Het middelenpakket tegen insecten wordt dan schraal.

De chemische industrie voert een actieve lobby om de scherpe kantjes van het concept-protocol er af te krijgen. Maar Bayer Cropscience verwacht niet dat de toelatingseisen afgezwakt worden, hooguit later ingevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.