Home

Nieuws

Maat: geen extra lasten door bezuinigingen

De enorme bezuinigingsopdracht van Brussel mag niet leiden tot nieuwe lasten voor de land- en tuinbouw. Volgens LTO-voorzitter Albert Jan Maat kan de economie juist profiteren van extra investeringen in de agrarische sector.

Dat zegt hij in een interview met Boerderij Vandaag. Onlangs liet de Europese Commissie weten dat het kabinet het komende jaar 6 miljard euro extra moet bezuinigen om onder het maximale begrotingstekort van 3 procent te blijven. Sindsdien wordt er op alle ministeries, inclusief dat van Economische Zaken, naarstig gezocht naar posten waarop kan worden bespaard. Als gevolg daarvan bestaan in de landbouw grote zorgen over de financiering van onder meer het agrarisch natuurbeheer en de Programmatische Aanpak Stikstof.

Maat erkent dat Nederland altijd een van de grootste voorvechters is geweest van begrotingsdiscipline, maar vindt dat het kabinet nu moet toegeven dat dit niet onder alle omstandigheden gewenst is. “We moeten de gang naar Canossa maken”, zegt hij. “Want in deze tijd passen geen lastenverzwaringen en extra regels voor boeren en tuinders. En wij hebben recht van spreken, want LTO heeft een aantrekkelijk programma. Wij zitten in op export en duurzaamheid, en dat is precies waar Nederland het van moet hebben.”

Jeroen Savelkouls

Of registreer je om te kunnen reageren.