Home

Nieuws

Beregeningsverbod Noord- en Midden-Limburg

Waterschap Peel en Maasvallei verbiedt vanaf vrijdag 12 juli 12.00 uur het beregenen van akkers en weilanden met oppervlaktewater.

Door de droogte en de warmte van afgelopen dagen is het waterpeil in de rivieren en beken laag. Doel van het beregeningsverbod is om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en voldoende voorraad te behouden voor de warme en droge periode die wordt verwacht.  Het verbod geldt voor alle rivieren en beken in Noord- en Midden- Limburg, met uitzondering van de Niers, Swalm, Boschmolenplas en gedeelten van de Heukelomsebeek, Eckeltsebeek, Neerbeek en Oostrumsche beek. Daarnaast geldt het verbod niet voor onttrekking van grondwater en  onttrekkingen uit oppervlaktewater voor kapitaalintensieve teelten bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.