Home

Nieuws laatste update:8 jul 2013

‘Aankoop groente gevoeliger voor crisis’

Consumenten laten bij de aankoop van groente en fruit hun inkomensschommelingen zwaarder doorklinken dan tot dusver werd aangenomen.

De Rabobank onderzocht de relatie tussen de inkomenschommelingen en aankoop van groente en fruit en vond die relatie bij ondermeer consumenten in Engeland, Japan, Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk en Oostenrijk. Dat betekent dat consumenten bij druk op hun inkomen gevoeliger worden voor prijzen bij groente en fruit. Voor Duitsland geldt die relatie niet zozeer. Voor sommige landen is die relatie sterker dan werd aangenomen. Het lijkt een deel van de verklaring voor de dalende consumptie van groente en fruit ondanks voorlichting en bijvoorbeeld (schoolfruit)campagnes van de overheid.

In Engeland bleek bijvoorbeeld dat prijsstijgingen van sterke drank ook een drukkend effect hadden op de aankopen groente en fruit. Volgens de Rabobank is er een misperceptie bij consumenten die denken dat gezond eten duurder is dan ongezonde maaltijden. Ook heeft de verssector te kampen met concurrentie van bewerkte voeding met gezondheidseffecten.

Of registreer je om te kunnen reageren.