Home

Nieuws

Vooral tuinbouwbedrijven op de fles

Heerlen- Vooral tuinbouwbedrijven en hoveniers gaan in de sector landbouw failliet. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Afgelopen maandag presenteerde het statistisch bureau de nieuwste faillissementscijfers. Daaruit bleek dat in mei 2013 796 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet zijn verklaard. Dit is het grootste aantal sinds het begin van de reeks in 1981. In april werden er 694 bedrijven en instellingen failliet verklaard. In de hele maand mei zijn tien bedrijven in de landbouw op de fles gegaan, waaronder een eenmanszaak. In april werden 24 agrarische ondernemingen opgedoekt.

Het CBS komt nu met nadere gegevens over het aantal faillissementen in de categorie landbouw tot en met het eerste kwartaal van dit jaar. Het zijn vooral telers van groente en bloemen en hoveniers die failliet gaan, blijkt nu. In het eerste kwartaal van dit jaar gingen zestien telers van groente/bloemen en acht hoveniers op de fles. Totaal gingen er in de landbouw in dat kwartaal 39 bedrijven failliet.

Het aantal faillissementen in de landbouwsector laat over een lange periode een grillig verloop zien. Het aantal landbouw-gerelateerde bedrijven dat per kwartaal failliet ging, varieert van 11 tot 55 sinds 2000. In 2000 en 2001 gingen er elk kwartaal tussen de 10 en 20 landbouwbedrijven failliet. Vanaf 2002 neemt het aantal faillissementen toe, met 2004 als hoogtepunt. In het eerste kwartaal van dat jaar werden 55 bedrijven opgedoekt. In 2007 en 2008 neemt het aantal failliet verklaarde landbouwbedrijven weer af. Het varieert dan grofweg tussen de 11 en 29 stuks per kwartaal. Vanaf 2009, een jaar na het begin van de financiële crisis, nemen de faillissementen weer toe. In het laatste kwartaal van 2011 ging het om 50 stuks. De kwartalen daarna varieert het aantal tussen de 36 en 45.

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat er nauwelijks akkerbouw-, veehouderij- en gemengde bedrijven failliet gaan. In de akkerbouw gaat het om grofweg 1 bedrijf per jaar. In de veehouderij vinden meer faillissementen plaats, maar het aantal fluctueert sterk. Grofweg gaat het om 1 tot 3 bedrijven per jaar. Echter vanaf 2012 neemt het aantal opvallend toe. Vorig jaar gingen 23 veehouderijen failliet. In het eerste kwartaal van dit jaar 5. Jaarlijks krijgt 1 gemengd bedrijf te maken met een curator. Uitschieter is het laatste kwartaal van 2011: toen moesten 8 gemengde bedrijven de door de rechter aangewezen toezichthouder ontvangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.