Home

Nieuws

'Roemenen en Bulgaren wettelijk niet te weren'

Er zijn wettelijk geen mogelijkheden om Roemenen en Bulgaren ook na 2014 te weren van de Nederlandse ­arbeidsmarkt. Dat zegt topambtenaar Koos Richelle van de Europese Commissie in de Staatscourant.

De Kamerfracties van SP en PVV zijn het er over eens dat de grens voor Roemeense en Bulgaarse werknemers ook na 2014 nog gesloten moet blijven. Uit onderzoek van de Tweede Kamer blijkt volgens deze partijen dat de openstelling van de grenzen voor arbeiders uit Polen en andere Midden- en Oost-Europese landen de arbeidsmarkt heeft verstoord. Volgens datzelfde onderzoek zijn er inmiddels ruim 300.000 Midden- en Oost-Europeanen in ons land. SP en PVV zetten dat tegenover de grote werkloosheid in Nederland.

Roemenië en Bulgarije traden in 2007 toe tot de Europese Unie. Nederland koos aanvankelijk voor een periode tot 2012 gedurende welke voor arbeiders uit die landen in Nederland een tewerkstellingsvergunning nodig was. Die vergunningen werden vervolgens maar zeer mondjesmaat of in het geheel niet afgegeven. Die overgangsperiode werd vervolgens met twee jaar verlengd, op basis van de mogelijkheid die Brussel biedt ingeval er sprake is van ‘ernstige verstoringen’ op de arbeidsmarkt. Verdere verlening tot na 1 januari 2014 is er echter niet. Topambtenaar Koos Richelle wijst erop dat Europa een maximale termijn van zeven jaar hanteert. Het Europees recht geeft lidstaten wel de mogelijkheid om het vrije verkeer tijdelijk op te schorten, zegt Richelle. "Als een land kan bewijzen dat een bepaalde toevloed zijn arbeidsmarkt duurzaam ontwricht, mag het daar gebruik van maken." Spanje is tot nog toe het enige land dat hier een beroep op deed, nadat het na het instorten van de bouwsector kampte met veel werkloze Roemenen. Richelle: "Zo’n situatie doet zich in Nederland absoluut niet voor."

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt is het daar niet mee eens. "Het is nu crisis. Als het om kapitaal gaat wordt er van alles geregeld. We verwachten dat de arbeidsmigratie ook problemen op gaat leveren. Dat moet dus meer gereguleerd worden, aldus Ulenbelt in de Staatscourant.

In de Tweede Kamer bepleiten SP en PVV dat de grens voor Roemeense en Bulgaarse werknemers ook na 2014 nog gesloten blijft. Ze wijzen erop dat na de toetreding van Polen en andere Midden- en Oost-Europese landen tot de EU de arbeidsmarkt verstoord is geraakt. Volgens een onderzoek door de Tweede Kamer zijn er inmiddels ruim 300.000 Midden- en Oost-Europeanen in ons land. In debatten over de arbeidsmarkt wijzen SP en PVV regelmatig op de grote werkloosheid in Nederland. Vorige maand liep de werkloosheid volgens het CBS op tot 650.000 mensen, en het CPB verwacht een verdere toename.

Roemenië en Bulgarije werden in 2007 lid van de EU. Maar Nederland bedong bij de onderhandelingen over de toetreding van de landen dat de Nederlandse arbeidsmarkt voor werknemers uit die landen nog niet meteen open zou gaan. Die periode zou in 2012 aflopen, maar werd met nog eens twee jaar verlengd. Brussel biedt die mogelijkheid als er sprake is van ‘ernstige verstoringen’ op de arbeidsmarkt.

Topambtenaar Koos Richelle wijst erop dat Europa een maximale termijn van zeven jaar hanteert. Verlenging kan ‘wettelijk niet’, zegt hij. ‘Er zijn geen mogelijkheden voor.’
Het Europees recht geeft lidstaten wel de mogelijkheid om ‘het vrije verkeer tijdelijk op te schorten’, zegt Richelle. ‘Als een land kan bewijzen dat een bepaalde toevloed zijn arbeidsmarkt duurzaam ontwricht, mag het daar gebruik van maken.’ Spanje is tot nog toe het enige land dat hier een beroep op deed, nadat het na het instorten van de bouwsector kampte met veel werkloze Roemenen. Richelle: ‘Zo’n situatie doet zich in Nederland absoluut niet voor.’


SP-Kamerlid Paul Ulenbelt laat het er niet bij zitten. In een reactie laat hij weten dat minister Asscher van Sociale Zaken in Europa ‘op pad moet gaan om te wijzen op de nadelen van arbeidsmigratie’. Er zijn ‘meer landen die daar last van hebben’, zegt hij, wijzend op het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ulenbelt: ‘Het is nu crisis. Als het om kapitaal gaat wordt er van alles geregeld. We verwachten dat de arbeidmigratie ook problemen op gaat leveren. Dat moet dus meer gereguleerd worden.’

Of registreer je om te kunnen reageren.