Home

Nieuws

Rabobank: geldkraan is niet dicht

Rabobank wil versneld groeien haar rol als financier in de landbouw en voedingssector in Europa maar ook ver daarbuiten uitbouwen.

Dat zei topman Piet Moerland in de kantlijn van een jaarlijkse bijeenkomst van Rabobank en landbouwjournalisten.

Moerland zei dat nu 25 procent van de balans verwant is aan food & agri en dat dit percentage wat hem betreft in snel tempo wordt verhoogd.
“We gaan er meer van proberen te maken want deze sector is precies waar je wil zijn”, aldus Moerland. Het is volgens Moerland een basisprincipe van de economie dat je moet doen waar je goed in bent. “De dagen dat Rabobank probeerde Wall Street te bestormen zijn wel voorbij. De bank is wereldwijd leidend in de agrarische sector en verwerking, in Nederland maar bijvoorbeeld ook in Brazilië, Australië en delen van de VS.” Grootse plannen voor nieuwe markten als Rusland en Argentinië zijn er voorlopig niet, omdat de bank ruimte ziet voor groei op haar huidige markten.
Moerland ziet een zekere onderschatting van wat komen gaat. “Ik praat over volksverhuizingen, waarbij straks 70 procent van de mensen wereldwijd in steden woont. Honderden megasteden met 10, 15 misschien 20 miljoen mensen. Landbouw is een groeimarkt.” Moerland denkt dat schaalgrootte en de inzet van moderne productiemiddelen uiteindelijk zal moeten helpen de wereld te voeden. De biologische sector groeit maar kan niet in de vraag voldoen. “Ik zie het dilemma maar ik zie geen andere optie.”
Dat Rabobank de globaliserende bank financieringskraan in Nederland goeddeels dicht heeft gedraaid, klopt niet volgens Ruud Huirne, directeur  food & agri Nederland. Rabobank heeft in 2012 aan 8.000 klanten voor 3,5 miljard euro aan nieuwe financieringen aan de voedingssector en landbouw verstrekt, zeker zoveel tot zelfs meer dan in voorgaande jaren. De bank claimt dat circa 85 procent van de aanvragen gehonoreerd is.
“Het verhaal dat de bank dicht zit, klopt wat ons betreft niet”, aldus Huirne. Het totale uitstaand krediet van de bank in de agrarische sector is in 2012 ondanks de financieringen gedaald, van 30,4 naar 30,2 miljard euro. Het kredietvolume is sinds 2009 gestabiliseerd. Tussen 2005 en 2009 groeide het bedrag nog met 7,8 miljard. De daling van het volume in 2012 wijt Huirne aan forse extra aflossingen.
In 2012 losten boeren en tuinders in totaal 3,5 miljard euro af, waarvan de helft extra aflossingen betreft. “Dat is ongekend en onverwacht en eigenlijk zichtbaar over de hele breedte van de agrarische sector. Als bank met een groot belang in een gezonde sector is de Rabobank hier zeker niet ontevreden mee. Het helpt bedrijven de balans op te schonen en komt uiteindelijk ook onze kredietwaardigheid ten goede.”
In 2012 daalde het uitstaand krediet in de glastuinbouw, fruitteelt en bloembollensector met honderden miljoenen. In de akkerbouw steeg het volume met 200 miljoen euro tot 2,9 miljard, vooral vanwege goede prijzen voor een serie akkerbouwproducten. De melkveehouderij noteert ook een plus van 200 miljoen, op een veel groter financieringsvolume van 10,7 miljard. In de intensieve veehouderij bleef de situatie stabiel.

Of registreer je om te kunnen reageren.