Home

Nieuws

Naktuinbouw: minder klachten zaad erkend

Naktuinbouw heeft in 2012 iets minder klachten over uitgangsmateriaal ontvangen (53 tegen 64 in 2011) en ook minder klachten gegrond verklaard (16 tegen 24 in 2011).

De helft van de klachten ging over tomaten- en aardbeienplanten. In 2012 kwam van tomatentelers een kwart van de klachten (14). Het waren veel verschillende klachten, waaronder twee over Clavibacter. Naktuinbouw kon de besmetting niet naar het uitgangsmateriaal terug herleiden en bestempelde de klachten als ongegrond. Wel oordeelde Naktuinbouw klachten over slechte opkomst en afwijkende tomatenplanten en Peudomonasaantasting als gegrond.

Voor aardbeienplanten kreeg Naktuinbouw twaalf klachten, ook veel verschillende, zo blijkt uit het overzicht van Naktuinbouw. Gegronde klachten waren er bij roodwortelrot en Phytophthora, aarbeienmijt en één keer Xantomonas.

Naktuinbouw voert onderzoeken uit naar aanleiding van binnengekomen klachten als er door een geregistreerd bedrijf teeltmateriaal in de handel is gebracht, waarvan bedrijven of autoriteiten van mening zijn dat het niet voldaan heeft aan de daaraan gestelde eisen (op fytosanitair gebied, op identiteit of op kwaliteit).

Wel laat Naktuinbouw weten dat uit het klachtenoverzicht geen conclusies getrokken kunnen worden. Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor verschillen tussen gewassen. Ook is er geen rode draad in dominante aantastingen van gewas terug te vinden in de klachten.

Of registreer je om te kunnen reageren.