Home

Nieuws

NMa verbood aubergineplan

De NMa (nu Autoriteit Consument en Markt) heeft twee jaar geleden een marktplan van auberginetelers verboden.

Het plan om ondermeer een bodemprijs te realiseren door afspraken te maken bij de 16 grootste auberginetelers kwam mede daardoor niet van de grond. Dat blijkt uit het rapport Glastuinbouw als één bedrijf van het innovatienetwerk SIGN. Door ondermeer afzet uit te wisselen en logistiek slim samen te werken, zou een bodemprijs gerealiseerd kunnen worden. In België leidt een vrijwel gelijke constructie namelijk wel tot een meerprijs van 10 tot 15 cent per kilo.

Volgens de beschrijving in het rapport bleef één van de telers twijfelen en wilde de nieuwe situatie eerst aanzien. De waarschuwing van de ACM (voorheen NMa) zorgde ervoor dat het plan van tafel verdween. Het rapport schrijft hierover: “Het is onduidelijk hoe de NMa achter de plannen van de 16 telers is gekomen. Er is geen duidelijk antwoord gekomen waarom deze situatie wel gedoogd werd in België (waarvan steun kwam voor deze opzet) of Zuid-Europa."

In het rapport wordt geschetst wat mogelijke oplossingen zijn voor de versnippering bij aubergine. Er zou een focus op één afzetorganisatie moeten komen, waardoor al het aanbod naar één afzetorganisatie stroomt en afspraken mogelijk zijn over een basisprijs.  Hier wordt opnieuw de ACM (voorheen NMa) genoemd als gevoelige drempel.

Of registreer je om te kunnen reageren.