Home

Nieuws

GLB-akkoord helpt groentetelers samenwerken

Het deze week behaalde akkoord voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) betekent een versoepeling van de regels voor samenwerking tussen afzetorganisaties.

Groente en fruit zijn niet specifiek ter sprake gekomen tijdens de landbouwraad deze week. Pas na de zomer zal de Europese Commissie wijzigingsvoorstellen voor groenten en fruit (GMO) op tafel leggen, maar het GLB kan al een versterking van de positie van telers inluiden. Zo is nu bepaald dat unies van producentenorganisaties (UPO of ook wel APO genoemd) zelf ook een actiefonds kunnen oprichten voor uitvoering van een operationeel programma.

 

De regels voor samenwerkende producentenorganisaties zijn nu star. Er wordt nog verlangd dat individuele producentenorganisaties bij gemeenschappelijke acties allemaal voldoende inzetten uit hun eigen actiefondsen. Met zo'n gezamenlijk actiefonds wordt het stelsel flexibeler en kan bijvoorbeeld één telersvereniging besluiten 15 procent van het fonds in te zetten voor milieu en de partner een andere (hoger) percentage.

Die starre opstelling rondom associaties of unies ontstond in 2007 bij invoering van nieuw beleid. Dat heeft het nut van de APO eigenlijk ondergraven, er was daardoor weinig stimulans om een APO te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.