Home

Nieuws

'Sector betaalt zelf opheffen PT'

Het bedrijfsleven is zelf verantwoordelijk voor het afbouwen van het PT en het sociaal plan. De sector had juist gevraagd om een overheidsbijdrage.

Minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma schrijven in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer dat een sociaal plan door de sector moet worden bekostigd. Wel neemt het ministerie medewerkers over als hun taken straks onder EZ valt. Met name in de tuinbouwsector werd het door voorstanders van de schappen als onredelijk ervaren dat met telersgeld de schappen moesten worden afgebouwd, ook met geld van voorstanders van de schappen. Een deel van de reserves gaat - door het missen van een overheidsbijdrage - daardoor naar een sociaal plan voor het personeel en niet naar bijvoorbeeld onderzoek.

Vanaf 1 januari volgend jaar worden de publieke taken overgeheveld naar de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volksgezondheid (VWS), ook als het parlement formeel nog moet instemmen met de opheffing. Afgelopen maanden hebben de productschappen het kabinet laten weten dat er snel stappen moeten worden gezet. Zij vrezen dat bij aanhoudende onduidelijkheid werknemers hun heil elders zullen zoeken, waarmee kennis en kunde mogelijk definitief voor de sector verloren gaan.

Het ministerie heeft de taken onder de loep genomen en signaleert dat voor plantgezondheid nog veel zaken moeten worden geregeld. Die waren per verordening van de schappen opgelegd, maar daarvoor moeten nu vrijwillige kwaliteitssystemen in de plaats komen. De branche-organisaties krijgen een grotere rol in crisismanagement, een taak die nu bij de productschappen ligt. Ook op het gebied van voedselveiligheid en gezondheid is er sprake van een grijs gebied. De bewindslieden willen dit samen met de sectoren oplossen.

Uitgangspunt bij de opheffing is dat beleidsmatige activiteiten worden ondergebracht bij EZ en VWS, terwijl de uitvoer van regelingen voor rekening van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Dienst Regelingen komt. Daarbij gaat het enkel om publieke taken, die de bewindslieden in hun brief hebben opgesomd. Voor private taken moet de sector, indien noodzakelijk geacht, zelf onderdak vinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.