Home

Nieuws

Ministerie minder geld kwijt aan glastuinbouw

Het ministerie van Economische Zaken gaf in 2012 minder geld uit aan regelingen voor glastuinbouw en open teelten. Dat blijkt uit het jaarverslag.

De lagere uitgaven (ruim 23 miljoen euro in plaats van de begrootte 29,7 miljoen euro) hangen onder meer samen met het niet doorgaan van de energienetwerken (3,5 miljoen euro), omdat hiervoor geen Europese goedkeuring is verkregen. Daarnaast zijn lagere uitgaven gedaan aan de Investerings-regeling Energiebesparing (IRE). Daar bedroeg de daling € 1,4 mln. Verder is het budget van de innovatieagenda energie (€ 1,2 mln) overgeheveld.

Los van deze daling is een stevige stijging te zien van de uitgaven voor de Garantstelling Landbouw. Meer banken deden in 2012 door faillissement van teeltbedrijven een beroep op de garantielening. De meeruitgaven zijn 8,4 miljoen euro, blijkt uit het jaarverslag. Een deel is daarvan afkomstig van verliesdeclaraties op glastuinbouwbedrijven, maar uit het jaarverslag valt niet op te maken hoe groot dat verschil is.

Mogelijk voor de zomer komt staatssecretaris Dijksma met een tuinbouwvisie. Niet duidelijk is of daarin nieuw beleid en extra middelen zijn opgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.