Home

Nieuws

Herkomst groente wordt controleerbaar

Met een nieuwe techniek kan een leverancier van groente gecontroleerd worden op de herkomstaanduiding die hij geeft.

Dat verwachten onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Naktuinbouw. Ze gaan aan de techniek werken met ondermeer geld van de provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel. De provincie draagt daarvoor twee ton bij.

Herkomstbepaling van tuinbouwproducten wordt steeds belangrijker. Dit bleek recent tijdens de EHEC-crisis, maar ook op de najaarsconferentie van Greenport Holland in november 2012. De techniek van herkomstbepaling kan bijdragen aan de continuering van de tuinbouwsector en kan Nederland helpen de internationale concurrentiepositie te behouden. Ook blijkt keer op keer dat consumenten veel waarde hechten aan betrouwbare gegevens over de herkomst van voedingsmiddelen.

Herkomstbepaling kan op basis van een zogenoemde isotopenanalyse. Dit is een beproefde methode afkomstig uit forensische toepassingen. Isotopen (atomen) komen in wisselende samenstellingen voor in planten die overal ter wereld anders zijn. De isotopensamenstelling wordt sterk bepaald door lokale groeiomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en de bodem. Dankzij zogenoemde massaspectometrie-technologie kan worden achterhaald waar het plantmateriaal vandaan komt. Naar verwachting  kan ook worden achterhaald of vermenging van producten ergens in de productieketen heeft plaatsgevonden. De UvA brengt specifiek haar kennis in op het gebied van genomics, moleculaire biologie en detectietechnieken.

Of registreer je om te kunnen reageren.