Home

Nieuws

Agrarische werkgelegenheid gedaald met 3,5 procent

De werkgelegenheid in de agrarische sector is gedaald met 3,5 procent van 228.640 werkzame personen in 2011 naar 220.620 in 2012. Dat blijkt uit de werkgelegenheidsenquête die door Prosu Databased Marketing in opdracht van LISA (het werkgelegenheidsregister van Nederland) is uitgevoerd onder agrariërs.

De daling van de werkgelegenheid in de agrarische sector is in 2012 minder dan in 2011, toen was de daling 5,6 procent. Volgens Prosu daalt de werkgelegenheid vooral door het dalende aantal bedrijven. De werkgelegenheidscijfers betreffen de land- en tuinbouw en visserij.

De daling in 2012 is het grootst in Overijssel (-9,4 procent) en het laagst in Gelderland (-0,4 procent). De agrarische sector verschilt van de overige MKB sectoren in Nederland waar met name in de zuidelijk gelegen provincies (Zeeland, Limburg, Noord-Brabant) sprake was van een werkgelegenheidsdaling sterker dan het landelijk gemiddelde.

Of registreer je om te kunnen reageren.