Home

Nieuws

Verzoekschriften Faunafonds alleen digitaal

Vanaf 1 juli 2013 kunnen verzoekschriften alleen nog digitaal bij het Faunafonds worden ingediend. Dat meldt het Faunafonds in zijn nieuwsbrief.

Het besluit om verzoekschriften alleen nog digitaal in te winnen moet leiden tot een besparing in de uitvoeringskosten en een verbetering van de registratie van schadegegevens. Vanaf het voorjaar van 2011 is naast het schriftelijk indienen mogelijk om het verzoekschrift via de digitale weg bij het Faunafonds te melden. De bedoeling was om in de toekomst volledig over te stappen op digitaal.
De afspraken vastgelegd in het akkoord uitvoering ganzenbeleid hebben het proces versneld. In het akkoord is vastgelegd dat er minimaal 1 miljoen euro bezuinigd wordt. Een van deze besparingsmogelijkheden is gevonden in de verdere digitalisering van Faunafonds en faunabeheereenheden (FBE’s). Uitwisseling tussen de systemen van de FBE's en het Faunafonds moet hierbij zorgen voor een besparing in de uitvoeringskosten enerzijds en een verbetering van de kwaliteit van de gegevens anderzijds. Voor het Faunafonds houdt dit in dat alle verzoekschriften en schadegegevens digitaal worden ingewonnen en vastgelegd.

Tot 1 juli 2013 worden papieren verzoekschriften nog in behandeling genomen. Meer informatie is beschikbaar op de website www.faunafonds.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.